Karin van Lotringen

karin van lotringen

Als basisvoorwaarden voor een menswaardig dagelijks bestaan op de tocht komen te staan, is goede rechtsbijstand van belang. Bijvoorbeeld als het misgaat in uw gezinssituatie of met uw uitkering, door schulden of met uw woning. Karin van Lotringen heeft een ruime ervaring op deze gebieden. Zij behandelt bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid, zoals het wel of niet verstrekken of intrekken van een uitkering of toeslag, problemen met de belastingdienst of schuldhulpverlening. Daarnaast voert zij een familierechtpraktijk met een focus op zaken waar kinderen bij betrokken zijn: scheiding, omgang, alimentatie en ouderlijk gezag. Ook staat zij regelmatig ouders bij als er sprake is van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarige.

Een van haar drijfveren is het scheppen van helderheid in de toenemende overkill aan regels en informatie in onze maatschappij. Zo heeft zij met Marion Zanders in 2010 “Money mama; gezin, geld en juridisch gedoe” uitgebracht, een boek over wat samenwoners juridisch en financieel moeten regelen als ze kinderen krijgen.

Om goed op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en de rechtspraktijken op deze gebieden neemt zij, naast de jaarlijkse bijscholing, deel in de werkgroepen sociaal zekerheidsrecht en familierecht van de Vereniging voor de Sociale Advocatuur Nederland.

Contact met Karin van Lotringen

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met Karin van Lotringen? Neem dan telefonisch contact op via 020 – 6622931 of stuur een e-mail naar lotringen@advocaten-hemony.nl.