Geen toevoeging

Rechtsbijstand op basis van uurtarief

Cliënten die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, worden bijgestaan op basis van het door de advocaat te hanteren uurtarief. U bespreekt met de advocaat welk uurtarief in rekening wordt gebracht.

Hoe hoog is dit uurtarief?

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van aanwezige specialistische kennis, spoedeisendheid van de gevraagde rechtsbijstand en, in uitzonderingsgevallen van uw eigen financiële situatie. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een vast bedrag voor van te voren overeen te komen werkzaamheden af te spreken. Houdt u er rekening mee dat het uurtarief dat u overeenkomt, een bedrag exclusief BTW is.