Bijkomende kosten

Wanneer bijkomende kosten?

Naast de vergoeding (eigen bijdrage of uurtarief) die u aan de advocaat moet betalen, is het mogelijk dat u ook andere kosten moet maken. Dit is met name het geval als er procedures gevoerd moeten worden (bijvoorbeeld griffiegeld voor de rechtbank of kosten voor het uitbrengen van een dagvaarding). Uw advocaat kan u hierover meer informatie geven. U kunt ook informatie over de kosten van procedures vinden op www.rechtspraak.nl. Klikt u aan: ‘naar de rechter’ en: ‘kosten van een procedure’.

Kantoorkosten

Tot slot kunnen naast de vergoeding voor de advocaat kantoorkosten (bijvoorbeeld voor aangetekende verzending van stukken) in rekening worden gebracht. Ook hierover wordt u door de advocaat geïnformeerd.