Klachten

Indien u een klacht heeft over ons kantoor of over een advocaat of medewerker van ons kantoor, dan verzoeken wij u contact met onze klachtenfunctionaris, Harmen Meijerink, op te nemen, om hier over te spreken.

Als u er met de advocaat of medewerker in kwestie niet uitkomt, dan verzoeken wij u contact op te nemen (bijvoorbeeld door een e-mail te zenden) met een van de (niet betrokken) advocaten. Deze zal dan proberen te bemiddelen.

Algemene klachtenregeling

Als u dat niet wilt, of als dat niets heeft uitgehaald, dan is er ook de algemene klachtenregeling op grond waarvan u zich kunt wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. U kunt contact opnemen via:

Orde van Advocaten
Postbus 57590
1040 BL Amsterdam

fax: 020 – 589 60 30.
internet: www.advocatenorde-amsterdam.nl