Froukje Holwerda

Froukje Holwerda

Gespecialiseerd in het asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht

Froukje Holwerda heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 1998 beëdigd als advocaat.

Zij is gespecialiseerd in migratierecht, o.a.:

  • gezinshereniging
  • verblijf op medische/ humanitaire gronden
  • voortgezet / permanent verblijf
  • verkrijgen Nederlandse nationaliteit
  • EU gemeenschapsrecht
  • inburgeringsperikelen
  • visum kort verblijf
  • intrekking verblijfsvergunning
  • inreisverbod
  • asiel

Froukje Holwerda is lid van de Werkgroep Rechtshulp Vluchtelingen en de Vereniging voor asieladvocaten en juristen Nederland.

Contact met Froukje Holwerda

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met Froukje Holwerda? Neem dan telefonisch contact op via 020 – 6622931 of stuur een e-mail naar fh@advocaten-hemony.nl.