Advocaten

Verzekerd van goede sociale rechtshulp

Onze advocaten zijn werkzaam binnen één of meer rechtsgebieden. Zij hebben ruime ervaring binnen hun specialismen.

Elke advocaat is op zijn/haar eigen rechtsterrein lid van een specialistenvereniging. Uiteraard zijn al onze advocaten ook ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zo bent u altijd verzekerd van goede rechtshulp.

Selecteer in het linkermenu één van de advocaten voor een korte profielschets. U kunt, indien gewenst, direct contact opnemen per telefoon, fax of e-mail.

Orde van Advocaten

Op alle advocaten zijn de regels zoals neergelegd in de Advocatenwet en de Gedragsregels van toepassing. Deze regels kunt u onder andere vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Mediators

Met mediation lost u zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Het grote verschil met de rechter is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf, onder begeleiding van de mediator. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het proces is ook strikt vertrouwelijk: alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt valt onder een geheimhoudingsplicht.
Vincent Kuit en Harmen Meijerink zijn gediplomeerde mediators.

Advocaten